Ontmoeten is Leren is een podium waar onderwijs, ondernemers en overheid in de regio Roosendaal elkaar treffen. Door de wisselwerking tussen deze partijen wordt een goede aansluiting tussen onderwijs en de praktijk nagestreefd.

Da Vinci College

LinkedIn

Ontmoeten is Leren

Het initiatief Ontmoeten is Leren is in 2008 ontstaan vanuit een samenwerking tussen Rotary Roosendaal en het Da Vinci College. Doel was om middels dit initiatief de interactie tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren om daarmee een positieve impuls te geven aan het imago van het VMBO-onderwijs en Praktijkonderwijs in de regio Roosendaal. Het initiatief bleek een succes te zijn van waaruit innovatieve onderwijsprojecten zijn voortgekomen en wordt ondersteund door de Gemeente Roosendaal.

In 2010 is het platform Ontmoeten is Leren geformeerd en is er een bestuur aangesteld. Veel bedrijven en instellingen in de regio hebben zich aangesloten bij dit platform om daarmee betrokken te blijven bij het onderwijs en daar invloed op te kunnen uitoefenen.

Ontmoeten is Leren is mede mogelijk gemaakt door:

  • Da Vinci College
  • Rotary Roosendaal
  • Gemeente Roosendaal
  • Werk en Vakmanschap
  • Perficio Adviseurs
  • Rabobank
  • ASK Romein
  • Philips Lighting
  • Drukkerij Altorffer
  • e-sites